NAGŁA UTRATA SŁUCHU

 • Płeć Obojnak
 • Wiek od 18 do i łącznie 80

 NAGŁA UTRATA SŁUCHU 

 

W ramach tego badania klinicznego zostanie zbadana skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AC102 u pacjentów z nagłą ostrą utratą słuchu;

 • dźwięk nagle jest bardziej przytłumiony;
 • dźwięk nagle staje się słabszy;
 • dźwięk nagle jest zakłócony lub słychać pogłos;

i porównana z leczeniem przy użyciu kortykosteroidów (prednizolon).

 

Kto może wziąć udział? 

 • Jest Pan(i) w wieku od 18 do 80 lat
 • Niedawno nieoczekiwanie utracił(a) Pan(i) słuch w jednym uchu, doświadczając poniższych objawów:
  • Wszystkie dźwięki nagle brzmią słabiej i są przytłumione
  • Uczucie ucisku w uchu, któremu może towarzyszyć słyszenie stałych dźwięków (zwanych szumami usznymi) lub zawroty głowy.
 • Może Pan(i) stawić się w jednym z centrów badawczych w celu przeprowadzenia diagnostyki i pełnej kwalifikacji do badania, umożliwiającej rozpoczęcie leczenia w krótkim czasie po wystąpieniu utraty słuchu (w następnych krokach zostanie Pan(i) połączony(-a) z najbliższym centrum badawczym).

Taka utrata słuchu może szybko przerodzić się w stałą utratę słuchu, co może obejmować długoterminowe ograniczenia w codziennym życiu (np. stałe zaburzenia słuchu, pogorszenie jakości życia, korzystanie z aparatu słuchowego). Szansa na spontaniczny powrót do zdrowia spada gwałtownie z czasem. Z tego względu wskazane jest natychmiastowe leczenie. 

Obecnie nie istnieje zatwierdzony przez instytucje lek do leczenia nagłej utraty słuchu, ponieważ nie udało się do tej pory potwierdzić skuteczności w badaniach klinicznych. Niemniej jednak podawanie sterydów jest powszechnie stosowaną i zalecaną przez wytyczne na całym świecie strategią leczenia, i może mieć korzystne skutki dla pacjenta.

Leczenie nowo opracowanym AC102 może być obiecującą opcją leczenia utraty słuchu o takim nasileniu, co potwierdzają do tej pory badania przedkliniczne. . Obecna próba kliniczna jest drugą próbą przeprowadzaną na ludziach przy użyciu AC102. Podczas pierwszej próby klinicznej AC102 był dobrze tolerowany  przez  zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej z prawidłowym słuchem.

 

Co się stanie, jeśli się zakwalifikujesz i zdecydujesz się na udział?
 

Czas przygotowania do udziału w badaniu wyniesie około 1-2 tygodni i będzie wymagać 8 wizyt w centrum badawczym. 

Udział jest całkowicie dobrowolny, może Pan(i) odmówić udziału lub wycofać zgodę, a także zrezygnować z udziału w badaniu w dowolnym momencie bez kary lub utraty świadczeń, do których jest Pan(i) uprawniony(-a).

 

Uczestnik otrzyma:

 • Wszelkie testowane leki, wizyty i badania są bezpłatne.
 • Zwrócimy wszelkie uzasadnione wydatki na dojazd do placówki badawczej, takie jak bilety na autobus/pociąg, bilety parkingowe itd. po przedstawieniu rachunków. 

 

W jaki sposób wziąć udział
 

Jeśli chce Pan(i) dowiedzieć się więcej na temat tego badania oraz możliwości zakwalifikowania, prosimy o zarejestrowanie się na niniejszej stronie internetowej i udzielenie odpowiedzi na dalsze pytania. Jeśli może się Pan(i) kwalifikować,  skontaktuje się z Panią/Panem członek zespołu Link2Trials lub jedno z centrów biorących udział w badaniu w celu zaplanowania spotkania oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania. W przypadku niektórych centrów badawczych biorących udział w badaniu otrzyma Pan(i) adres ośrodka, w którym należy się zgłosić.

 

Jakie produkty lecznicze w fazie badań będą objęte próbą?

W ramach tej próby klinicznej zostaną porównane dwa produkty lecznicze w fazie badań – nowo opracowana cząsteczka AC102 oraz standardowy lek – prednizolon. Obydwa różną się formą dawkowania, wyglądem, sposobem uwalniania aktywnej substancji oraz działaniem na organizm ludzki.

 

AC102

AC102 jest produkowanym chemicznie, nowo opracowanym związkiem. Został wymieszany z żelem o postaci płynnej w temperaturze pokojowej, lecz bardziej żelowej w temperaturze ciała. Z tego względu lek może zostać wstrzyknięty przez doświadczonego laryngologa bezpośrednio do ucha środkowego przez błonę bębenkową (wstrzyknięcie dobębenkowe). Ilość żelu podawanego do ucha środkowego nie będzie stała, zostanie uzależniona od anatomii pacjenta. Pozwoli to na bezpośrednie rozproszenie aktywnej substancji w uchu wewnętrznym, gdzie znajdują się dotknięte schorzeniem komórki. Procedura podania miejscowego jest uznaną techniką i pozwala na uniknięcie wysokiego stężenia substancji w organizmie, pozwalając uniknąć niechcianych działań. AC102 znajduje się obecnie na etapie rozwoju klinicznego, nie może zostać przepisany do leczenia pacjentów do momentu dopuszczenia do obotu przez instytucje ochrony zdrowia.

Lek pozwala przywrócić funkcjonowanie narządu słuchu przez działanie na różne rodzaje komórek biorących udział w procesie słyszenia. Chroni komórki czuciowe (zewnętrzne i wewnętrzne komórki rzęsate) – niezbędne w procesie słyszenia – przed obumieraniem i pozwala utrzymać lub ponownie nawiązać połączenie między komórkami nerwowymi. Do tej pory skuteczność AC102 była badana w warunkach laboratoryjnych. W badaniach przedklinicznych niedosłuchu na  wykazano dużą skuteczność Pierwsze badanie u zdrowych ochotników wykazało bardzo dobrą tolerancję leku.

Lekarz otrzyma żel w niewielkiej szklanej fiolce, z której można pobrać wymaganą ilość.

 

Prednizolon

Prednizolon to lek z grupy lekarstw zwanych sterydami. Występują one naturalnie w organizmie i pozwalają utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie. W chemicznie syntetyzowanej formie lek ten jest stosowany do leczenia wielu różnych chorób powiązanych z procesami zapalnymi od ponad 50 lat i ma silne działanie immunosupresyjne.

Prednizolon podaje się również pacjentom z nagłym niedosłuchem, ponieważ może modyfikować częstość występowania i stopień nasilenia śmierci komórkowej, jeśli jest to spowodowane procesami zapalnymi. Prednizolon miesza się z innymi materiałami nośnikowymi i sprasowuje w tabletkę, aby można go było przyjmować doustnie.

Co powoduje NAGŁĄ UTRATĘ SŁUCHU i jakie są obecne strategie leczenia?

Ubytek słuchu (niedosłuch) ma miejsce, gdy dochodzi do uszkodzenia wrażliwych struktur ucha wewnętrznego i połączenia z mózgiem, które są niezbędne w procesie słyszenia. Są to komórki czuciowe odbierające sygnały dźwiękowe oraz komórki nerwowe transmitujące sygnały od ucha do mózgu. Czasami, szczególnie w łagodniejszych przypadkach, uszkodzenie tych komórek może być tymczasowe, a słuch może wrócić spontanicznie. Tymczasowa utrata słuchu może również przyspieszyć rozwój innych chorób, takich jak związana z wiekiem utrata słuchu i występowanie trwałych dźwięków w uszach (np. dzwonienia określanego jako szumy uszne). W bardziej poważnych przypadkach komórki rzęsate ucha wewnętrznego mogą zostać uszkodzone w sposób wykraczający poza możliwość naprawy, powodując stałą utratę słuchu, a najgorszym przypadku, skutkując całkowitą głuchotą. Jeśli utrata słuchu nie ustąpi spontanicznie lub nie można jej wyleczyć leczeniem, można ją jedynie skompensować przy użyciu aparatów słuchowych lub implantów oraz strategiami słuchania wzrokowego (np. czytanie z ruchu warg, język migowy).

Obecnie nie istnieje zatwierdzony przez instytucje lek do leczenia nagłej utraty słuchu, ponieważ nie udało się do tej pory potwierdzić skuteczności w badaniach klinicznych. Niemniej jednak podawanie sterydów jest powszechnie stosowaną strategia leczenia oraz zalecaną na całym świecie, i może mieć korzystne skutki dla pacjenta.

Czym jest badanie dotyczące nagłej utraty słuchu?

Niniejsze badanie kliniczne jest przeprowadzane przez AudioCure Pharma GmbH, niemiecką firmę farmaceutyczną z siedzibą w Berlinie, opracowującą substancję czynną AC102.

Zgodnie z przepisami prawa nowe leki, które pomagają chorym potrzebującym leczenia, mogą być oferowane i sprzedawane tylko wówczas, gdy zostaną wyczerpująco przebadane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolowane badania kliniczne są niezbędne do uzyskania wiarygodnych danych z badań medycznych w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków u ludzi.

Obecne badanie kliniczne jest drugim badaniem nowo opracowanego związku AC102 na ludziach. Podczas pierwszej próby klinicznej wykazano bezpieczeństwo i tolerancję AC102 u zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej z prawidłowym słuchem. Podczas obecnego badania zostanie sprawdzona skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja AC102 u pacjentów z nagłą ostrą utratą słuchu w porównaniu ze standardową opieką, leczeniem kortykosterydami (prednizolon).

 

 

Procedury:

Przed rozpoczęciem próby klinicznej lekarz spotka się osobiście z pacjentem w celu przeprowadzenia procedury wyrażenia świadomej zgody, podczas której będzie do dyspozycji pacjenta w przypadku wszelkich pytań dotyczących badania.

 

 • Badanie przed rozpoczęciem leczenia: Wizyta przesiewowa (1 lub 2 dni przed zastrzykiem lub w dniu zastrzyku), czas trwania: około 3-4 godziny;
  • przeprowadzona zostanie ocena stanu zdrowia i przydatności dla potrzeb badania przy użyciu dokładnego wywiadu medycznego
  • Co więcej, zostanie przeprowadzone dokładne ogólne badanie lekarskie.
  • Ponadto badaniu zostaną poddane uszy, stan słuchu oraz równowagi pacjenta.

 • Leczenie w ramach badania: Wizyta terapeutyczna, dzień 1, czas trwania: około 3 godziny

 • Faza kontrolna: Wizyta ambulatoryjna w dniu 7, 14, 28, 56
  Faza kontrolna: Rozmowa telefoniczna w dniu 42, 70 (czas trwania: około 10 minut)
  Faza kontrolna: Wizyta na zakończenie badania w dniu 84 (czas trwania: około 2-3 godziny)

 • Leczenie ratunkowe: Jeśli pacjent nie doświadczy poprawy stanu słuchu do dnia 28, lekarz może omówić opcje dodatkowego leczenia, tzw. leczenia ratunkowego (np. kilkukrotne podanie sterydów przez zastrzyk do ucha środkowego), w oparciu o ryzyko i korzyści dla pacjenta.

 

Jakie są korzyści z udziału w próbie klinicznej?

Dane zgromadzone i przeanalizowane w ramach tego badania zostaną użyte do oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowego leku. Zostaną one porównane z obecnie zalecanym standardowym leczeniem utraty słuchu. Pana(-i) udział w tym badaniu może pomóc złagodzić występujące u Pana(-i) objawy i odzyskać lepszy słuch. W ramach badania będziemy ściśle monitorować stan słuchu przy użyciu dodatkowych pomiarów funkcji organizmu, aby nadzorować stan pacjenta. Możliwe również, że pacjent nie odniesie żadnych bezpośrednich korzyści dla zdrowia z udziału w tej próbie klinicznej. Niemniej jednak rezultaty tego badania mogą pomóc znaleźć skuteczną i tolerowaną formę leczenia dla innych pacjentów w przyszłości.

 

 • Mężczyzna
 • Kobieta

Otrzymasz wiadomość e-mail, którą musisz potwierdzić

DD-MM-YYYY (e.g. 05-10-2023)
Osoby doświadczające nagłej utraty słuchu często odczuwają poniższe objawy: Wszystkie dźwięki nagle brzmią słabiej i są przytłumione i/lub wrażenie ucisku w uchu, któremu może towarzyszyć stały dźwięki (zwany szumami usznymi) lub uczucie zawrotów głowy.

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

 • Tak
 • Nie

 • Niniejszym udzielam mojej zgody Link2Trials na przechowywanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w profilu osobowym oraz ich przetwarzanie do celów wskazanych w oświadczeniu zgody. Wyświetl je tutaj.

  Jakiego typu dane gromadzimy?
  Po zarejestrowaniu konta zostaniesz poproszony(-a) o podanie danych.

  • Dane te będą obejmowały imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i miasto do kontaktu; na przykład w celu umówienia spotkań lub przesłania informacji.
  • Ponadto konieczne będzie również podanie numeru telefonu do kontaktu i przesyłania wiadomości z powiadomieniami.
  • Aby utworzyć konto, zostaniesz poproszony(-a) o podanie adresu e-mail. Adres ten jest konieczny do kontaktu drogą elektroniczną; na przykład w celu przesłania potwierdzenia i powiadomień e-mail. Ponadto na podany adres będziemy przesyłali wiadomości e-mail w celu informowania o wszelkich nowych badaniach klinicznych.
  • Wymagamy podania adresu, kodu pocztowego i miasta w celu umożliwienia wyświetlania lokalnych badań klinicznych lub badań naukowych na danym obszarze w określonym promieniu.
  • Strefa czasowa i ustawienia regionalne użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia prawidłowej godziny i wersji językowej.
  • Adres IP użytkownika jest przetwarzany w celu ochrony jego konta.

  Powyższe dane osobowe są konieczne w celu wykonania postanowień umowy. Bez powyższych informacji nie będziemy mieli możliwości zawarcia umowy ani uwzględnienia jako uczestnika badania klinicznego. Ponadto zwrócimy się z prośbą o wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych.

  Cele badania: szczególne kategorie danych osobowych 
  Ponadto pewne informacje są wymagane w celach badawczych pod kątem sprawdzenia zgodności z danym badaniem klinicznym i umożliwieniem jego przeprowadzenia. Informacje te obejmują dane osobowe odnoszące się do płci, wieku, pochodzenia etnicznego, wykształcenia, zażywanych leków, płodności, wzrostu i wagi ciała, spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych danych medycznych i/lub danych dotyczących zdrowia.

  Znaczny zakres tych informacji określany jest jako „szczególne kategorie danych osobowych” w rozumieniu rozporządzenia RODO. Ze względu na fakt, że dane te są wrażliwe, są one traktowane ze szczególną dbałością. Dane te będą przetwarzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.  Polityka prywatności w pełnej wersji

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Marca 2021

  www.link2trials.pl

   

  O nas

  Link2Trials to firma określająca środki i cel przetwarzania Twoich danych osobowych w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów California Consumer Privacy Act (zwanej dalej: CCPA).

  Jakie dane gromadzimy i w jakim celu?

  Po zarejestrowaniu konta w pierwszej kolejności zostaniesz poproszony(-a) o podanie następujących danych:

  • Aby utworzyć konto, zostaniesz poproszony(-a) o podanie adresu e-mail i hasła.

  Po potwierdzeniu swojego adresu e-mail zostaniesz poproszony(-a) o uzupełnienie następujących danych na profilu:

  • Zostaniesz poproszony(-a) o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, kodu pocztowego i miejsca zamieszkania do kontaktu z Tobą, na przykład w celu umówienia spotkań lub przesłania informacji.
  • Ponadto konieczne będzie również podanie numeru telefonu do kontaktu telefonicznego i przesyłania wiadomości z powiadomieniami. Wymagamy podania adresu, kodu pocztowego miejsca zamieszkania w celu umożliwienia wyświetlania (lokalnych) badań klinicznych lub badań na danym obszarze w określonym promieniu.
  • Strefa czasowa i ustawienia regionalne użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia prawidłowej godziny i wersji językowej.
  • Adres IP użytkownika jest przetwarzany w celu ochrony jego konta.
  • Wymagany jest również już zapisany adres e-mail do kontaktu drogą elektroniczną; na przykład w celu przesłania potwierdzenia i powiadomień e-mail. Wysyłamy również wiadomości e-mail w celu powiadomienia o nowych badaniach.

  Ponadto wymagane jest również podanie pewnych danych osobowych szczególnych kategorii w celach badawczych pod kątem sprawdzenia zgodności z wymaganiami mającymi zastosowanie w danym badaniu i umożliwienia jego przeprowadzenia. Dane, które mogą być wymagane w celach badawczych obejmują dane osobowe powiązane z płcią, wiekiem, pochodzeniem etnicznym, wykształceniem, zażywanymi lekami, płodnością, wzrostem i wagą ciała, spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów i innymi danymi medycznymi i/lub dotyczącymi stanu zdrowia.

  Po zarejestrowaniu się do danego badania wymagane będzie podanie części z powyższych danych, w tym dane powiązane ze stanem zdrowia (dane osobowe szczególnych kategorii). Brak podania danych szczególnych uniemożliwi nam dopasowanie pacjenta do jakichkolwiek dostępnych badań. Rodzaj i ilość danych osobowych szczególnych kategorii może różnić się w zależności od badania, ponieważ gromadzimy wyłącznie dane wymagane dla danego badania.

  Prośba o wyrażenie zgody

  Dane osobowe szczególnych kategorii możemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Dlatego też podczas tworzenia konta zwracamy się z prośbą o udzielenie wyraźnej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii i innych danych osobowych podanych do powyższych celów. Użytkownik może w każdej chwili wycofać niniejszą zgodę.

  Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

  Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane stronom trzecim, które biorą udział w przetwarzaniu danych w imieniu Link2Trials. Na przykład, korzystamy z usług zewnętrznej strony trzeciej w celu zapewnienia dedykowanego hostingu danych osobowych. Strona ta posiada certyfikat w zakresie przechowywania danych medycznych. Strony te są dostawcami usług w rozumieniu ustawy CCPA.

  Po zarejestrowaniu się do danego badania lub projektu dane osobowe szczególnych kategorii i inne dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione placówkom badawczym, które mogą, ale nie muszą, skontaktować się w celu zaproszenia do udziału w określonym badaniu lub projekcie.

  Placówki te zostały wcześniej przez nas sprawdzone pod kątem rozpoznawalnych placówek badawczych zapewniających zgodność z przepisami i rozporządzeniami krajowymi. Co do zasady, dane osobowe użytkownika będą przesyłane wyłącznie do placówek badawczych w ramach danego kraju, który użytkownik zamieszkuje.

  Korzystając z naszej strony internetowej, podane dane osobowe są również wymianie z mediami społecznościowymi, takimi jak Facebook, aby umożliwić w ramach tego serwisu wyświetlanie Tobie i innym użytkownikom powiązanych reklam.

  Ochrona danych osobowych użytkownika

  Stosujemy odpowiednie środki techniczne mające na celu ochronę danych osobowych pod kątem ich utraty lub innych form przetwarzania niezgodnych z przepisami. Środki te zapewniają właściwy poziom ochrony przetwarzanych danych. Zapewniamy również korzystanie z konta przy użyciu bezpiecznego/szyfrowanego połączenia SSL. Ponadto stosujemy uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie hasła użytkownika.

  Okres przechowywania

  Nie będziemy przechowywać danych użytkownika dłużej niż to konieczne do celów, do których były wymagane.

  Co do zasady, dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu anulowania konta na naszej stronie internetowej. Po anulowaniu konta dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 72 godzin.

  W przypadku zarejestrowania się do określonego badania bez utworzenia konta na stronie internetowej udostępnione dane zostaną wykorzystane w ramach procesu składania wniosku do danego badania. Dane szczególne dotyczące danego badania zostaną usunięte w ciągu 90 dni po ukończeniu badania.

  Posiadacze nieaktywnych kont zostaną poproszeni o ich ponowne aktywowanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane osobowe w ramach kont, które nie zostały aktywowane przez ponad 10 lat zostaną usunięte po upływie tego okresu.

  Powyższe okresy mają zastosowanie, o ile nie podlegają one pod inne obowiązujące nas zobowiązania prawne dotyczące przechowywania danych lub zapewnienia ich dostępności przez dłuższy okres.

  Prawa

  Użytkownik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych i ich sprostowania. Jeśli użytkownik chce wiedzieć, które z podanych danych osobowych są przez nas przetwarzane, może przesłać pisemną prośbę o uzyskanie do nich dostępu. Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, użytkownik może poprosić na piśmie o ich zmianę lub uzupełnienie.

  W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania przez nas danych na podstawie udzielonej zgody, co miało miejsce przed jej wycofaniem.

  Przysługuje nam również prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika, prawo do ograniczenia zakresu ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do przesłania swoich danych lub umożliwienia ich przesłania (tak zwane „prawo do przenoszenia danych”). Użytkownik może również przesłać w tym celu pisemną prośbę.

  W tym kontekście forma „pisemna” obejmuje wiadomość e-mail. Wiadomość e-mail z prośbą można wysłać na adres helpdesk@link2trials.com. Prośba zostanie przetworzona możliwe jak najszybciej, ale zazwyczaj ma to miejsce w ciągu czterech tygodni.

  Użytkownikowi przysługuje również prawo do przesłania zażalenia dotyczącego metody obchodzenia się z danymi. Wszelkie zażalenia można przesyłać do Federalnej Komisji Handlu.

  Zmiany

  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany wejdą w życie z dniem ogłoszenia daty wejścia w życie.

Dziękujemy! Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie! . Otrzymasz wiadomość e-mail, którą musisz potwierdzić. Otrzymasz odpowiedź w ciągu kilku tygodni
Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z Link2Trials
link2trials

© 2023 Link2Trials