FAQ

Jestem zarejestrowany(-a) w bazie danych Link2Trials. Czy jestem zobowiązany(-a) do udziału w badaniu klinicznym?

Nie jesteś zobowiązany(-a) do udziału w badaniu klinicznym. Twoje rejestracja w bazie danych Link2Trials jedynie wskazuje na Twoje zainteresowanie udziałem w badaniu klinicznym. Możesz zapoznać się z listą badań klinicznych na naszej stronie internetowej, które mogą Cię zainteresować, lub jeśli zaoferujemy Ci udział w danym badaniu klinicznym, możesz zapoznać się z informacjami na jego temat na naszej stronie internetowej i zgłosić swój udział w przypadku zainteresowania.

Zgłosiłem(-am) się do kilku badań klinicznych, ale żadnym z nich nie zostałem(-am) objęty. Czy będę miał(a) możliwość kiedykolwiek uczestnictwa w badaniu klinicznym?

Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w przypadku osób, które cierpią na jakieś schorzenie, a zgłaszają się do udziału w badaniach klinicznych wymagających zdrowych wolontariuszy. Nawet jeśli czujesz się zdrowy(-a), pewne badania kliniczne nie akceptują żadnych osób ze schorzeniami lub przyjmujących leki wymienione na liście na swoich profilach.

Możesz zgłosić swój udział w badaniach klinicznych, które uwzględniają Twoje schorzenie. Zazwyczaj można również zgłaszać swój udział w badaniach, takich jak badania żywieniowe, psychologiczne lub obejmujące testowanie urządzeń medycznych.

Ważne jest, aby pamiętać, że każde badanie ma swoje własne kryteria wyboru i w związku z tym Twoje dane osobowe muszą zostać sprawdzone w przypadku każdego badania klinicznego, do którego się zgłosiłeś(-aś).

Czy muszę wykazywać wynagrodzenie otrzymane za badanie w zeznaniu dotyczącym podatku dochodowego?

Otrzymywane wynagrodzenie jest zawsze kwotą brutto. Innymi słowy, musi ono zostać zgłoszone organowi podatkowemu. W zależności od sytuacji osobistej i innych źródeł przychodu możesz być zobowiązany(-a) do opłacenia podatku dochodowego od otrzymanego wynagrodzenia. Wszelkie poniesione koszty podróży nie są wliczane do przychodu i nie muszą być zgłaszane jako takie organom podatkowym.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia za uczestnictwo w badaniu?

Wynagrodzenie zależy od długości pobytu w placówce badawczej i liczby przeprowadzonych ocen i związanych z nimi obciążeń. Wysokość wynagrodzenia nie jest w żaden sposób powiązana z zakresem ryzyka związanym z jakimkolwiek badaniem klinicznym.

Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko?

Uczestnictwo w badaniu klinicznym zawsze wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronach informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i ryzyka.

Czy istnieje jakiekolwiek specjalne ubezpieczenie obejmujące badanie kliniczne?

Placówka badawcza zawsze posiada specjalne ubezpieczenie obejmujące badanie, ponieważ jest to wymagane przez prawo i kontrolowane przez organ regulacyjny i/lub Komisję Etyki Lekarskiej. Informacje na temat polisy ubezpieczeniowej są zazwyczaj ujęte w broszurze informacyjnej (formularz świadomej zgody) otrzymanej przed wyrażeniem zgody na badanie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia danego badania należy je kierować bezpośrednio do podmiotu prowadzącego badanie.

Czy nadal mogę się wycofać z badania, jeśli zmienię w trakcie badania zdanie?

Tak, wolontariusze mogą wycofać się z badania w każdej chwili z dowolnego powodu. Otrzymasz wynagrodzenie za okres uczestnictwa w badaniu. Jeśli zostaniesz poproszony(-a) o wstrzymanie się od udziału z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub skutków ubocznych (w opinii podmiotu prowadzącego badanie), wysokość wynagrodzenia zostanie określona wspólnie na podstawie indywidualnego przypadku.

Jakie są kryteria włączające i wyłączające?

Kryteria włączające i wyłączające stanowią normy medyczne i społeczne określające, czy dana osoba jest odpowiednia do udziały w badaniu klinicznym (lub innym badaniu). Kryteria te są określane w oparciu o czynniki, takie jak wiek, płeć, schorzenia i wcześniejsze lub stosowane obecnie metody leczenia. Kryteria włączające i wyłączają pozwalają na wybranie uczestników odpowiednich do badań klinicznych oraz gwarantują bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego.

Co to jest Komisja Etyki Lekarskiej?

Komisja Etyki Lekarskiej zwana również Instytucjonalną Komisją Etyki lub Instytucjonalną Komisją Kontrolną, jako niezależna komisja składa się z lekarzy medycyny, farmaceutów i prawników. Komisja zapoznaje się ze wszystkimi materiałami powiązanymi z badaniem przed i w trakcie trwania badania klinicznego. Komisja ocenia opracowanie naukowe protokołu, bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego i zakres wykonalności. Nie można rozpocząć badania klinicznego bez zezwolenia Komisji Etyki Lekarskiej.

link2trials

© 2023 Link2Trials