Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Marca 2021

www.link2trials.pl

 

O nas

Link2Trials to firma określająca środki i cel przetwarzania Twoich danych osobowych w rozumieniu kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów California Consumer Privacy Act (zwanej dalej: CCPA).

Jakie dane gromadzimy i w jakim celu?

Po zarejestrowaniu konta w pierwszej kolejności zostaniesz poproszony(-a) o podanie następujących danych:

Po potwierdzeniu swojego adresu e-mail zostaniesz poproszony(-a) o uzupełnienie następujących danych na profilu:

Ponadto wymagane jest również podanie pewnych danych osobowych szczególnych kategorii w celach badawczych pod kątem sprawdzenia zgodności z wymaganiami mającymi zastosowanie w danym badaniu i umożliwienia jego przeprowadzenia. Dane, które mogą być wymagane w celach badawczych obejmują dane osobowe powiązane z płcią, wiekiem, pochodzeniem etnicznym, wykształceniem, zażywanymi lekami, płodnością, wzrostem i wagą ciała, spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów i innymi danymi medycznymi i/lub dotyczącymi stanu zdrowia.

Po zarejestrowaniu się do danego badania wymagane będzie podanie części z powyższych danych, w tym dane powiązane ze stanem zdrowia (dane osobowe szczególnych kategorii). Brak podania danych szczególnych uniemożliwi nam dopasowanie pacjenta do jakichkolwiek dostępnych badań. Rodzaj i ilość danych osobowych szczególnych kategorii może różnić się w zależności od badania, ponieważ gromadzimy wyłącznie dane wymagane dla danego badania.

Prośba o wyrażenie zgody

Dane osobowe szczególnych kategorii możemy przetwarzać wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Dlatego też podczas tworzenia konta zwracamy się z prośbą o udzielenie wyraźnej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii i innych danych osobowych podanych do powyższych celów. Użytkownik może w każdej chwili wycofać niniejszą zgodę.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane stronom trzecim, które biorą udział w przetwarzaniu danych w imieniu Link2Trials. Na przykład, korzystamy z usług zewnętrznej strony trzeciej w celu zapewnienia dedykowanego hostingu danych osobowych. Strona ta posiada certyfikat w zakresie przechowywania danych medycznych. Strony te są dostawcami usług w rozumieniu ustawy CCPA.

Po zarejestrowaniu się do danego badania lub projektu dane osobowe szczególnych kategorii i inne dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione placówkom badawczym, które mogą, ale nie muszą, skontaktować się w celu zaproszenia do udziału w określonym badaniu lub projekcie.

Placówki te zostały wcześniej przez nas sprawdzone pod kątem rozpoznawalnych placówek badawczych zapewniających zgodność z przepisami i rozporządzeniami krajowymi. Co do zasady, dane osobowe użytkownika będą przesyłane wyłącznie do placówek badawczych w ramach danego kraju, który użytkownik zamieszkuje.

Korzystając z naszej strony internetowej, podane dane osobowe są również wymianie z mediami społecznościowymi, takimi jak Facebook, aby umożliwić w ramach tego serwisu wyświetlanie Tobie i innym użytkownikom powiązanych reklam.

Ochrona danych osobowych użytkownika

Stosujemy odpowiednie środki techniczne mające na celu ochronę danych osobowych pod kątem ich utraty lub innych form przetwarzania niezgodnych z przepisami. Środki te zapewniają właściwy poziom ochrony przetwarzanych danych. Zapewniamy również korzystanie z konta przy użyciu bezpiecznego/szyfrowanego połączenia SSL. Ponadto stosujemy uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie hasła użytkownika.

Okres przechowywania

Nie będziemy przechowywać danych użytkownika dłużej niż to konieczne do celów, do których były wymagane.

Co do zasady, dane osobowe użytkownika będą przechowywane do czasu anulowania konta na naszej stronie internetowej. Po anulowaniu konta dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 72 godzin.

W przypadku zarejestrowania się do określonego badania bez utworzenia konta na stronie internetowej udostępnione dane zostaną wykorzystane w ramach procesu składania wniosku do danego badania. Dane szczególne dotyczące danego badania zostaną usunięte w ciągu 90 dni po ukończeniu badania.

Posiadacze nieaktywnych kont zostaną poproszeni o ich ponowne aktywowanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane osobowe w ramach kont, które nie zostały aktywowane przez ponad 10 lat zostaną usunięte po upływie tego okresu.

Powyższe okresy mają zastosowanie, o ile nie podlegają one pod inne obowiązujące nas zobowiązania prawne dotyczące przechowywania danych lub zapewnienia ich dostępności przez dłuższy okres.

Prawa

Użytkownik ma prawo do kontroli swoich danych osobowych i ich sprostowania. Jeśli użytkownik chce wiedzieć, które z podanych danych osobowych są przez nas przetwarzane, może przesłać pisemną prośbę o uzyskanie do nich dostępu. Jeśli dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, użytkownik może poprosić na piśmie o ich zmianę lub uzupełnienie.

W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania przez nas danych na podstawie udzielonej zgody, co miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przysługuje nam również prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika, prawo do ograniczenia zakresu ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do przesłania swoich danych lub umożliwienia ich przesłania (tak zwane „prawo do przenoszenia danych”). Użytkownik może również przesłać w tym celu pisemną prośbę.

W tym kontekście forma „pisemna” obejmuje wiadomość e-mail. Wiadomość e-mail z prośbą można wysłać na adres helpdesk@link2trials.com. Prośba zostanie przetworzona możliwe jak najszybciej, ale zazwyczaj ma to miejsce w ciągu czterech tygodni.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do przesłania zażalenia dotyczącego metody obchodzenia się z danymi. Wszelkie zażalenia można przesyłać do Federalnej Komisji Handlu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany wejdą w życie z dniem ogłoszenia daty wejścia w życie.

link2trials

© 2023 Link2Trials